Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Omdat we allerlei gegevens nodig hebben als jij iets bestelt moeten we aangeven wat we met deze gegevens doen. In dit privacybeleid maken wij duidelijk wat er precies gedaan wordt met de gegevens die jij aan ons geeft. Heb je na het lezen van het privacybeleid nog vragen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 013-5425455 of mail naar tabak-lifestyleshop@live.nl.
 

Wie verzamelt deze gegevens?

Tabak & Lifestyleshop Twiety, gevestigd aan de Noordstraat 66, 5038EK Tilburg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Waarom verzamelen we jouw gegevens en welke gegevens zijn dit?

Wij verzamelen je persoonsgegevens om de bestelling zo goed mogelijk bij jou thuis te krijgen. De gegevens die we specifiek nodig hebben zijn gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bewaartermein

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren

Met wie delen wij deze gegevens?

De gegevens die we van je verzamelen gebruiken we om je bestelling naar je op te sturen. Daarom moeten we deze gegevens delen met de bezorgdiensten waar wij gebruik van maken.

Jouw rechten

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar tabak-lifestyleshop@live.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar tabak-lifestyleshop@live.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen door te mailen naar tabak-lifestyle@live.nl.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar tabak-lifestyleshop@live.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op door te bellen naar 013-5425455 of stuur een mail naar tabak-lifestyleshop@live.nl.