Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van de website en het bestellen bij Fly’n High gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Het gebruik van de website en het plaatsen van bestelling bij Fly’n High is voorbehouden 
aan personen van 18 jaar en ouder.

Door het plaatsen van een bestelling bij Fly’n High accepteert u alle verantwoordelijkheid 
betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd. 
Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wij kunnen echter 
geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat 
het voor ons niet mogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in 
alle landen. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van 
een product in uw land. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen 
van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn 
alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land 
wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze 
producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.

Fly’n High garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze 
website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland. 
De informatie die door Fly’n High wordt verstrekt via deze website, links naar of 
van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander 
communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit 
worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. 
Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. 
Fly’n High beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website 
nauwkeurig , volledig of actueel is.

Fly’n High claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor 
het behandelen,genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. 
Fly’n High geeft geen specifieke, medische adviezen.

Gebruik onze smart producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze smart producten niet tijdens 
zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze smart producten niet in combinatie met 
MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines 
dient te worden vermeden bij het gebruik van onze smart producten. Raadpleeg bij twijfel 
altijd een arts en volg diens adviezen op. 

Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen die 
ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Fly’n High. 
Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk 
voor het handelen van klanten.

De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden 
zonder schriftelijke toestemming van Fly,n High. Alle rechten voorbehouden.